Veiledning

SANDNES CONSULTING

Veiledning

Vi tilbyr akademisk veiledning, individuelt og for grupper. Vi veileder mennesker i alle aldre og på ulike nivå, blant annet på skrevet akademisk materiale. Bosted/studiested utgjør ingen begrensning, da den mest anvendte metoden er elektronisk veiledning.

Drivkraften er formidling og dialogen som oppstår gjennom gjensidig interesse for fag og utvikling.

 

Målgruppen er studenter i alle aldre, eksempelvis de i ordinære studieløp som enten opplever å få for få veiledningstimer i forhold til behov eller som ønsker arbeidet vurdert av en ekstern veileder. Andre kan være de som er utrent i oppgaveskriving og ønsker å forbedre sitt produkt. Den krevende innspurten kan gjøre at det glipper i lesningen av korrektur og et trent øye kan være den hjelpen du trenger på veien mot målet.

 

 

Bachelor og masteroppgaver

 

• Kartlegge og avklare behovet for veiledningen

• Grundig gjennomlesing

• Skriftlig tilbakemelding med merknader og kommentarer

• Muntlig 1-1 tilbakemelding

 

Veiledning med tanke på muntlig forsvar av oppgave.

 

Semester/emneoppgaver

 

• Bistå med å avklare omfang og innhold:

• Formkrav

• Avgrensning

• Helhet

 

Rådgiving i forbindelse med hjemmeeksamen.

Korrektur

 

• Skriveferdigheter

• Grammatikk

• Vokalbular

• Kritisk lesing

 

Hensiktsmessig i alle større oppgaver/avhandlinger (Phd).

Råd til eksamensoppgaver

 

• Les ” mellom linjene” – ikke alle svarene står direkte i teksten

• Ta deg god tid

• Les spørsmålene nøye

• Les hele teksten

• Husk at alternativene kan lure deg

• Skriv heller litt for mye enn for lite

• Tipp hvis du ikke vet

• Lykke til – ikke gi opp!

 

2016 Proudly created by IWI

Copyright @ All Rights Reserved