Spørsmål

SANDNES CONSULTING

FAQ

1/ Hva kan jeg få hjelp med?

 

Veiledning knyttet til prosessen, som fremdrift og planlegging, tilpasset hvor i prosessen du befinner deg.

Videre vil du få hjelp i forhold til struktur, som formkrav, innhold, uttrykk, avgrensning, korrektur, helhet, leservennlighet og det å holde en rød tråd, samt innspill på endringer.

Du vil bli utfordret på det å reflektere rundt både skriveprosessen og tankeprosessen knyttet til arbeidet du er i gang med.

4/ Hva er minimum tid for veiledning?

 

Minimum tid er 30 minutter og vanligvis er maksimum 2 timer pr. gang ved samtaler. Dette vil variere etter hva som er bagrunnen og ønsket for veiledningen, og fortrinnsvis avklares dette i den første samtalen.

En første samtale jf. punkt 2 er et minimum i samarbeidet.

Deretter avtales påfølgende veiledningsamtaler/møter i antall og varighet.

2/ Hvordan legger vi opp veiledningen?

 

Vi setter av til en innledende samtale. Dette er en viktig samtale hvor vi avtaler videre forløp, fremdrift og avklarer gjensidige forventninger. Vi avtaler også formen på veiledningen.

Deretter vil påfølgende velledningsamtaler normalt ha en varighet på 1 time. Dette vil avhenge av hvor mye materiale det skal veiledes på pr. gang.

Ved elektroniske veiledning avtales tid ut fra mengde.

5/ Hva koster det?

 

Vi praktiserer differensiert prispolitikk:

• Studenter

• Privatpersoner

• Bedrifter

• Offentlige etater

 

Ta kontakt for din pris.

 

3/ Hva forventer veileder av meg?

 

Det vil være vesentlig med en avklaring av forventninger fra begge parter når vi starter samarbeidet.

Som en generell forventing fra veileder ligger seriøsitet og ønsket om å motta veiledning på ditt produkt.

6/ Hvor foregår veiledning?

 

Veiledningen kan foregå på ulike måter, like vanlig er det å veilede elektronisk, evt. med oppfølging over telefon, som å treffes ansikt til ansikt. Bosted/studiested utgjør dermed ingen begrensning.

For studenter og privatpersoner kan det i enkelte tilfeller avtales at veiledningen foregår på studiestedet eller vedkommendes arbeidsplass.

2016 Proudly created by IWI

Copyright @ All Rights Reserved