Om

SANDNES CONSULTING

Liv Elin Sandnes

 

Jeg brenner for formidling og å utfordre til refleksjon. Dialogen og forståelsen som oppstår gjennom gjensidig interesse for fag og utvikling verdsettes høyt.

 

Jeg har gjennom flere år opparbeidet meg erfaring som veileder på ulikt akademisk materiale. Dette er oppgaver på høyere utdanning; bachelor og masteravhandlinger, individuelle oppgaver og oppgaver skrevet av gruppe.

Dette er også semester-, emne-, eller eksamensoppgaver underveis i studieløpet, eller veiledning av studenter som tar videreutdanning/ tilleggsutdanning.

Veiledningserfaringen strekker seg også over korrektur, layout og kritisk lesing av doktorgradsavhandlinger og ulike prosjektsøknader.

 

Mitt faglige fundament er innen ledelse, med høyere utdanning fra flere ulike utdanningsinstitusjoner som Copenhagen Business School, NTNU, HiST, HiNT, Høyskolen på Lillehammer, Høyskolen i Oslo og Akershus og Høyskolen i Hedmark.

 

Hovedtyngden av min arbeidserfaring er innen ledelse, HR/personal og fra administrative stillinger i både privat og offentlig virksomhet. Jeg har erfaring fra blant annet endringsprosesser, flytting av organisasjoner, nyåpninger og oppstart i ulike bransjer. Dette har gitt verdifull erfaring i å samarbeide med og lede ulike typer mennesker og prosesser, noe som har stilt krav til meg i forhold til å se muligheter og løsninger.

 

Personlig er jeg bosatt i Trondheim på tyvende året, er opprinnelig fra Hamar og har bodd flere år i Oslo. Jeg har mann og to barn, innehar ulike styreverv og er en aktiv sanger.

2016 Proudly created by IWI

Copyright @ All Rights Reserved